Koji su brojevi Facebook korisnika po gradovima?

Hrvatska marketinška agencija King Kong izračunala je broj korisnika Facebooka u Hrvatskoj. Trenutno u Hrvatskoj postoji oko 1.5 milijuna korisnika te društvene mreže od koje je trećina u Zagrebu!

Infografika koju su nam pružili dostavlja zanimljivu statistiku. Spolovi su skoro pa izjednačeni, u omjeru 49 % muških korisnika naspram 51 % ženskih korisnika, što nije slučaj u usporedbi sa Instagramom gdje je tek 38% muških korisnika naspram 62% žena. Najveća skupina korisnika se nalazi u dobnoj skupini od 25-34 godine, dok geografski trećina korisnika dolazi iz Zagreba (560,000), nakon čega slijedi Split sa (96,000) i na kraju Rijeka (85,000).

Što se tiče interesa, većina korisnika u Hrvatskoj su zainteresirani za sport, nogomet i automobile. Zanimljivo je da 390,000 Facebook korisnika u Hrvatskoj su administatori na nekoj Facebook strancii dok 7,700 koristi plaćene reklame.

Broj Facebook korisnika u Hrvatskoj

Članak je u potpunosti preuzet sa mediamagazin.eu te se može pronaći ovdje.